Úvod

Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) je profesní organizace sdružující vysokoškolsky vzdělané odborníky nelékařských profesí pracujících ve zdravotnictví ČR. Více >>Aktuality

Informace KVVOPZ k zákonu č.96/2004 Sb.

Seznam vydaných souhlasných stanovisek dle vyhlášky 423/2004 Sb.

Rada pro akreditace klinických laboratoří ČLS JEP

NASKL - Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře


Stanovisko plátců zdravotní péče k programu zvyšování kvality klinických laboratoří:
stanovisko_platcu.pdf (105 kB)


Jak získat osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu:
http://www.cskb.cz

© 2006 - 2024 KVVOPZ