Přidělené kredity roku 2008 (konference)

Ke stažení: Akce_KVVOPZ_2008 (131 kB)

vzor potvrzení o účasti (20 kB)

Číslo akce Název akce Organizátor Počet kreditů Datum akce Typ akce
387/2008 Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie 2008 SEM ČLS JEP, Očkovací centrum Olomouc, Avenier a.s., Ústav mikrobiologie LF UP Olomouc 12 14.-16.10.2008 konference
337/2008 Mikrobiální identifikace 2008 PLIVA-Lachema Diagnostika s.r.o.,Československá společnost mikrobiologická Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP , Česká sbírka mikroorganismů PřF MU 6 9.-10.10.2008 konference
335/2008 Seberozvoj a profesní růst zdravotnického pracovníka Vzdělávací agentura PULS Bystřice u Benešova 3 25.11.2008 konference
334/2008 Zvládání konfliktů a náročných situací na pracovišti II. Vzdělávací agentura PULS Bystřice u Benešova 3 23.10.2008 konference
333/2008 Stres a jeho zvládání, duševní hygiena Vzdělávací agentura PULS Bystřice u Benešova 3 30.9.2008 konference
332/2008 VII. Konference na téma monoklonálních gamapatií ÚKBD a II. interní klinika LF UK, FN Hradec Králové,ČSKB ČLS JEP, Česká myelomová skupina 3 14.10.2008 konference
328/2008 Konference uživatelů IVD analyzátorů Siemens BioVendor Laboratorní medicína a.s. 6 22.-23.9.2008 konference
327/2008 Prevence násilí na dětech CEVAP Praha 6 28.- 29.11.2008 konference
326/2008 Výchova charakteru jako esence výchovy CEVAP Praha 6 16.- 17.10.2008 konference
325/2008 Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících CEVAP Praha 6 8.- 9.12.2008 konference
338/2008 Moravské dny hygieny výživy KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Státní veterinární správa ČR 6 14.-15.10.2008 konference
339/2008 Správná laboratorní praxe v diagnostice Western blotů a blotů Dynex Laboratories, s.r.o. 3 1.10.2008 konference
371/2008 Moderní molekulárně genetické metody a technologie a jejich význam pro klinickou mikrobiologii Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 3 7.10.2008 konference
385/2008 Monoklonální gamapatie a volné lehké řetězce ÚKBP UK 2LF a FN Motol Praha 4 20.10.2008 konference
383/2008 Jednodenní odborná konference NRL pro herpetické viry a NRL pro spalničky, zarděnky, příušnice a parvovirus B19 NRL SZÚ Praha 4 22.10.2008 konference
382/2008 XXV. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů a XII. Kongres českých a slovenských imunologů Česká společnost alergologie a klinické imunologie, ČLS JEP, Česká imunologická společnost, Slovenská spoľočnost alergológie a klinickej imunológie, Slovenská imunologická spoločnost´ 12 29.10.-1.11.2008 konference
380/2008 Balená voda- zdravotní a hygienická hlediska Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, SZÚ Praha 3 8.10.2008 konference
376/2008 Moravskoslezský den hematologie Ústav klinické hematologie FN Ostrava, ČLK, ČAS 3 16.10.2008 konference
375/2008 XVI. Ostravské dny forenzních věd Ústav soudního lékařství FN Ostrava 6 8.-10.10.2008 konference
374/2008 Odbornou nadregionální konferenci laboratorních oborů Nemocnice Břeclav p.o. 3 22.10.2008 konference
373/2008 Uživatelské setkání Beckman Coulter- hematologie IMMUNOTECH a.s. Praha 9 5.-7.10.2008 konference
372/2008 Uživatelské setkání „Binding Site“ IMMUNOTECH a.s. Praha 9 24.-26.9.2008 konference
324/2008 Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách CEVAP Praha 9 25.- 27.11.2008 konference
323/2008 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole CEVAP Praha 3 24.11.2008 konference
301/2008 Pohlavně přenosné nemoci v roce 2008 Laboratoř lékařské mikrobiologie a imunologie Praha -ZÚ Kolín, Laboratoř lékařské mikrobiologie a imunologie Praha -ZÚ Kolín, 3 1.10.2008 konference
300/2008 „ 2. podzimní hematologický den“ Ústav klinické biochemie a hematologie FN v Plzni - hematologie 3 19.9.2008 konference
299/2008 ATHEROSKLEROSA 2008 ČLS JEP -Společnost patologické a klinické fysiologie 9 10.-12.9. 2008 konference
298/2008 41. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti AV ČR, Společnost lékařské genetiky ČLS JEP, Hemato-onkologická klinika LF UK v Olomouci , Nadace HAIMAOM 6 11.-12.9. 2008 konference
296/2008 ABBOTT KLUB 2008 - konference ABBOTT Laboratories, s.r.o 6 25 -26..6. 2008 konference
295/2008 INTERLAB 2008 OKB Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí n.L.,o.z. 3 25.6.2008 konference
292/2008 XII. Onkogenetický den FN Motol a UK 2.LF, Společnost lékařské genetiky ČLS JEP 3 12.6..2008 konference
290/2008 XII. Česko-Slovenský kongres o infekčních nemocech Společnost infekčního lékařství ČLS JEP 9 11.-13.6.2008 konference
289/2008 XVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů Konference s mezinárodní účastí Mikrobiologický ústav LF MU a FN u svaté Anny v Brně, Společnost pro Epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Československá společnost mikrobiologická 6 5.-6.6.2008 konference
307/2008 Mikrobiologická bezpečnost potravin a předmětů běžného užívání SZÚ Praha 3 15.10.2008 konference
308/2008 Endokrinologická laboratorní vyšetření III- Reprodukční systém OKB FN Olomouc, ČSKB ČLS JEP, Edukační divize SEKK,spol.s r.o 3 10.9.2008 konference
309/2008 Aktuální otázky dezinfekce a sterilizace 18. odborná konference Společnost pro nemocniční hygienu v Praze 9 6.- 8.10. 2008 konference
322/2008 Rizikové chování dospívajících , přístupy k prevenci CEVAP Praha 9 8.-10.10.2008 konference
319/2008 16.Severočeská imunologická konference Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 6 19.-20.9.2008 konference
318/2008 4.konference Škola a zdraví a 36.konference pro podporu zdraví dětí a mládeže SZÚ Praha , Centrum zdraví a životních podmínek 9 25.-27.8.2008 konference
317/2008 Problematika obalových materiálů pro potraviny Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 9 13.-15.10.2008 konference
315/2008 Výživa a zdraví 2008 Česká lékařská společnost, SHaKM, Společnost pro výživu Praha, KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem 9 16.-18.9.2008 konference
313/2008 13. Konference zdraví a životního prostředí SZÚ Praha 9 30.9.- 2.10.2008 konference
312/2008 Mikrobiologie vody a prostředí 2008 - odborná konference Komise Mikrobiologie vody Československé společnosti mikrobiologické 9 17.- 19.9. 2008 konference
311/2008 XV. Česko-Slovenský hematologický a transuziologický sjezd s mezinárodní účastí Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Slovenská hematologická a transfuziologická společnost SLS 9 6.- 9.9. 2008 konference
310/2008 IX. Česko-Slovenská konference laboratorní hematologie s mezinárodní účastí Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Slovenská hematologická a transfuziologická společnost SLS 6 5.- 6.9. 2008 konference
288/2008 12. pracovní setkání „Antibiotická politika“ Soláň 2008 Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci, LF UP Olomouc 9 29.-31.5.2008 konference
388/2008 Národní a evropská surveillance nozokomiálních infekcí Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 3 7.10.2008 konference
452/2008 XXVII. Regionální pracovní dny klinické biochemie Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p., ČSKB 8 9.-10.12.2008 konference
437/2008 Pracovní konference MEDISCO Praha MEDISCO Praha 4 4.12.2008 konference
436/2008 Evropský antibiotický den a otevření centrálních laboratoří nemocnice Strakonice SL Strakonice ČLS JEP , Nemocnice Strakonice 4 28.11.2008 konference
435/2008 Konference pracovníků odboru HV a PBU KHS JmK KHS JmK se sídlem v Brně 8 19.- 20.11.2008 konference
433/2008 Aktuality v mikrobiologii Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Čs. společnost mikrobiologická 4 2.12.2008 konference
432/2008 Spektrum péče laboratoří Šumperská nemocnice a.s 4 18.11.2008 konference
431/2008 Komplexní péče o pacienta s genetickým onemocněním- vybrané diagnózy NCO NZO, katedra klinických laboratoří , FN Brno, Oddělení lékařské genetiky 8 13.- 14.11.2008 konference
428/2008 2.Střešovický transfúzní den OKBKT ÚVN Praha 4 4.12.2008 konference
427/2008 Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek III 2THETA ASE, s.r.o 12 4.- 6.11.2008 konference
424/2008 Odborná konference ÚKBP UK 2LF a FN Motol Praha 4 27.11.2008 konference
438/2008 Současné možnosti vyšetřovacích metod a postupů a jejich přínos pro klinickou praxi KlinLab, spol. s r.o., Praha 4 22.11.2008 konference
439/2008 Lékařská konference 2008 Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP , LKM Šternberk 4 29.11.2008 konference
440/2008 Borrelióza a další klíšťaty přenosné nemoci - Diagnostika a praxe- NRL pro Lymeskou borreliózu, SZÚ Praha 4 9.12.2008 konference
451/2008 Odborná konference ÚKBP UK 2 LF a FN Motol Praha 4 15.12.2008 konference
450/2008 12.Celostátní konference DNA diagnostiky Společnost lékařské genetiky ČLS JEP , Oddělení lékařské genetiky FN Brno 8 27.-28.11.2008 konference
449/2008 Antibiotika v klinické mikrobiologii Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 4 2.12.2008 konference
448/2008 Regionální seminář v oboru klinická biochemie Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK, ČSKB 4 16.12.2008 konference
445/2008 2.Národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP 8 20.-21.11.2008 konference
444/2008 Pracovní den Společnosti pro prevenci dědičných poruch ČLS JEP Společnost pro prevenci dědičných poruch 4 3.12.2008 konference
443/2008 I. sympozium o cílené biologické léčbě Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, společnost SOLEN 4 28.11.2008 konference
442/2008 IV. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, Laboratoř experimentální medicíny a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc 12 26.-28.11.2008 konference
441/2008 XIV. Jednodenní konference „ Problémy toxoplasmózy“ NRL pro toxoplasmózu, SZÚ Praha 4 10.12.2008 konference
423/2008 „ Nikdy není pozdě na podporu zdraví „ SZÚ Praha 4 10.11.2008 konference
422/2008 „8.dny pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie a neuroimunologie“ Nemocnice Kadaň s.r.o, 8 14.-15.11.2008 konference
398/2008 Hemolytické onemocnění plodu/novorozence Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP 4 30.10.2008 konference
397/2008 Celonemocniční mezioborová konference Spolek lékařů Beroun ČLS JEP 4 12.11.2008 konference
396/2008 Konference „ Olomouc 2008 “ Společnost středně zdravotnických pracovníků - Obor mikrobiologický laborant 8 18.-19.10.2008 konference
395/2008 Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy Hemato-onkologická klinika LF UP Olomouc a nadace Haimaom 8 14.-15.11.2008 konference
394/2008 Brněnský genetický den Společnost lékařské genetiky ČLS JEP, Oddělení lékařské genetiky FN Brno 4 16.10.2008 konference
393/2008 Metrologie v klinické biochemii a laboratorní medicíně OKB FN Olomouc, ČSKB ČLS JEP, Edukační divize SEKK, spol. s.r.o. 4 12.11.2008 konference
392/2008 Diabetologie BioVendor- Laboratorní medicína a.s. 4 30.10.2008 konference
391/2008 Aktuální otázky dezinfekce a sterilizace 18. odborná konference Společnost pro nemocniční hygienu v Praze 12 6.-8.10.2008 konference
390/2008 III. Brněnské hematologické dny Česká hematologická společnost ČLS JEP, Spolek pro trombózu a hemostázu, Universitní centrum pro trombózu a hemostázu MU 4 kredity na každý den 5.11 a 6.11.2008 konference
400/2008 Diabetologie BioVendor -Laboratorní medicína a.s. 4 30.10.2008 konference
401/2008 Laboratorní diagnostika onkologických onemocnění a problematika stanovení kreatininu OID FN Plzeň , OLYMPUS 4 23.10.2008 konference
402/2008 Jednodenní konference - konzultační den NRL pro stafylokoky Centrum laboratorních činností SZÚ Praha 4 19.11.2008 konference
421/2008 Regionální konference zdravotních laborantů OKB - Krajská nemocnice Liberec, a.s. 4 20.11.2008 konference
420/2008 Aktuální problematika oboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze 12 3.- 5.11.2008 konference
414/2008 Imunologický seminář LAB MARK a.s., Praha 4 5.11.2008 konference
:413/2008 Aktuality v hygieně ovzduší - Legislativa a monitoring SZÚ Praha 4 11.12.2008 konference
408/2008 Odborná konference - konzultační den NRL pro chřipku NRL pro nechřipkové respirační viry a NRL pro enteroviry SZÚ Praha 4 6.11.2008 konference
407/2008 Jak dál v akreditaci a certifikaci laboratoří lékařské mikrobiologie, zkušenosti a názory ,ČIA, NASKL Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 4 4.11.2008 konference
406/2008 Analýza organických látek v životním prostředí 2 THETA ASE s.r.o. 12 22-24.10.2008 konference
405/2008 Lékařská konference 2008 LKM, s.r.o. Šternberk , Společnost pro lékařskou mikrobiologii J.E. Purkyně 4 29.11.2008 konference
404/2008 Laboratorní vyšetřovací postupy a metody v imunologii a alergologii Viameda s.r.o., Imunologická laboratoř Brno, OSL ČLK Brno 4 28.11.2008 konference
389/2008 „ Křižovatky podpory zdraví 2008 „ Ministerstvo zdravotnictví ČR- Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 3 26.9.2008 konference
284/2008 VIII. České a slovenské parazitologické dny Česká parazitologická společnost, Slovenská parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 10 19.-23.5.2008 konference
197/2008 CECHTUMA 2008 Spolek lékařů v Plzni, ONM FN Plzeň, Karlova Univerzita v Praze, LF Plzeň 9 30.3.- 1.4.2008 konference
162/2008 Nozokomiální infekce Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 3 4.3.2008 konference
161/2008 Tyreoidální laboratorní diagnostika a referenční rozmezí Česká společnost klinické biochemie a Endokrinologická společnost ČLS JEP 3 16.4.2008 konference
160/2008 Význam preanalytické fáze a stanovení prediktivních markerů v onkologii P&R LAB s.r.o., Nový Jičín 3 12.3.2008 konference
155/2008 Seminář v oblasti hodnocení zdravotních rizik SZÚ Praha 3 19.2.2008 konference
153/2008 Zajištění kvality analytických výsledků 2 THETA ASE, s.r.o Český Těšín 9 31.3.- 2.4.2008 konference
151/2008 Laboratorní vyšetření v endokrinologii II- Štítná žláza OKB FN Olomouc, ČSKB ČLS JEP, OS ČLK v Olomouci, Edukační divize SEKK, spol. s r.o. 3 12.3.2008 konference
114/2008 Konference pro zdravotní laboranty a odborné pracovníky v laboratorních metodách Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 3 26.2.2008 konference
111/2008 Invazivní mykózy Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 3 5.2.2008 konference
110/2008 Jakost potravin Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 6 25.- 26.11.2008 konference
165/2008 Seminář pro registrované laboratoře NASKL při České lékařské společnosti JEP 3 4.4.2008 konference
176/2008 Diagnostika pomocí blotových technik Dynex Laboratories, s.r.o. Praha 3 13.3.2008 konference
177/2008 7.Kaprasův den- Klinická genetika Společnost lékařské genetiky a Společnost pro prevenci dědičných poruch 3 19.3.2008 konference
193/2008 ChromSystems, klinická diagnostika biogenních amninů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí BioTech a.s. Praha 3 19.3.2008 konference
192/2008 Neurofilamenta v mozkomíšním moku nemocných nový symbol nervového poškození VIDIA s.r.o., UK 3. LF a Psychiatrické centrum Praha 3 24.4.2008 konference
191/2008 Diagnostika a léčba chronické lymfatické leukémie ÚKH FN O 3 17.4.2008 konference
190/2008 Systémová zánětlivá odpověď organismu Nejedlého Kladno OKBH Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 3 16.4.2008 konference
188/2008 Mýty a fakta laboratoře Oddělení klinické biochemie, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. 3 29.3.2008 konference
186/2008 VII. Den laboratorní diagnostiky nejen lymeské boreliózy Dynex Laboratories, s.r.o 3 26.3.2008 konference
185/2008 Laboratorní diagnostika tyreopatií a onkologických onemocnění Divize Diagnostika firmy Olympus C&S , Oddělení imunochemické diagnostiky ONM FN Plzeň 3 20.3.2008 konference
179/2008 XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí Hemato-onkologická klinika , LF UP Olomouc, nadace Haimaom 3 kredity za každý den, nejvíce 10 kreditů 28.-31.5.2008 konference
178/2008 Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje ÚKBH FN Plzeň, ČSKB ČLS JEP 3 10.4.2008 konference
109/2008 Problematika pitné vody a pokrmů ve vztahu k hodnocení laboratorních rozborů Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 9 25.- 27.2.2008 konference
108/2008 Dozorová činnost v oblasti služeb osobních Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 6 30.- 31.1.2008 konference
45/2008 Konference- Dezinfekce a její kontrola IPVZ Praha 3 29.4.2008 konference
42/2008 Konference o sterilizačních technikách- 1. část IPVZ Praha 12 21.-24.4.2008 konference
18/2008 Středomoravské dny laboratorní medicíny Šumperská nemocnice a.s., Středomoravská nemocniční a.s. 6 24.-26.1.2008 konference
12/2008 Chřipka Společnost pro epidemiologii mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP 3 5.2.2008 konference
11/2008 Vodárenské biologie 2008 Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká limnologická společnost 6 29.-30.1. 2008 konference
10/2008 Třeboň 08 Česká společnost infekčního lékařství, Česká společnost pro lékařskou mikrobiologii a Česká společnost pro epidemiologii a mikrobiologii 9 7.-9.1. 2008 konference
8/2008 Průtoková cytometrie I.T.A.- Interfacy s.r.o., Česká společnost alergologie a klinické imunologie 3 9.1.2008 konference
7/2008 Řízení procesu zpracování vzorků v klinické laboratoři OKB FN Olomouc, ČSKB ČLS JEP, Edukační divize SEKK, spol. s.r.o. 3 31.1.2008 konference
3/2008 Slezské dny preventivní medicíny 2008 Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě a FN Ostrava 9 6.-8.2.2008 konference
70/2008 Reprodukční imunologie- význam vyšetření spermatu EXBIO Praha, a.s., Immunia spol s.r.o. 3 4.3.2008 konference
71/2008 Reprodukční imunologie- význam vyšetření spermatu EXBIO Praha, a.s., Immunia spol s.r.o. 3 18.3.2008 konference
81/2008 „HPV in human patology“ Ústav hematologie a krevní transfúze Praha, NRL pro papillomaviry 9 1.-3.5.2008 konference
107/2008 Hygienická problematika solárií Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 6 23.- 24.9.2008 konference
106/2008 Role KHS a ZÚ v podpoře zdraví a prevenci nemocí Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 6 22.- 23.9.2008 konference
105/2008 Hygienická problematika osvětlování Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 9 3.- 5.12.2008 konference
104/2008 Výkon státního zdravotního dozoru nad postupy na principu HACCP v zařízeních poskytujících stravovací služby Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 9 3.- 5.9.2008 konference
103/2008 Hygiena práce Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 6 24.- 25.11.2008 konference
102/2008 Problematika vyšetřování ve zdravotnických zařízeních Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 9 9.- 11.4.2008 konference
101/2008 Aktuální problematika genetické toxikologie Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 9 12.- 14.5.2008 konference
100/2008 Krizová připravenost zdravotnictví a role Krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů Subkatedra ochrany veřejného zdraví NCONZO Brno 9 29.- 31.10.2008 konference
82/2008 4. Moravské Lymfomové Symposium Hemato-onkologická klinika Olomouc Nadace Haimaom, Amgen s.r.o., Bayer Schering Pharma s.r.o., Roche s.r.o. 3 25.1.2008 konference
1/2008 Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami Oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Pardubického kraje nemocnice a.s. 6 23.-24.1 2008 konference
198/2008 Grampozitivní infekce endogenního původu se zaměřením na dutinu ústní Společnost pro lékařskou mikrobiologii , ČLS J.E. Purkyně 3 1.4.2008 konference
281/2008 Virové hepatitidy ZÚ se sídlem v Ostravě, Abbott Laboratories Praha 3 11.6.2008 konference
258/2008 Odborná konference ČSKB ČLS JEP sekce biochemických laborantů 3 22.5.2008 konference
256/2008 Nové trendy v moderní medicíně BioVendor- Laboratorní medicína a.s 3 23.5.2008 konference
255/2008 Diagnostika autoimunitních onemocnění Dynex Laboratories, s.r.o 3 13.5.2008 konference
254/2008 Znečištění ovzduší a zdraví Organické látky v ovzduší Zdravotní ústav se sídlem v Plzni 9 13.-15.5.2008 konference
253/2008 II. Kongres praktického lékárenství Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství, společnost SOLEN 6 16.-17.5.2008 konference
250/2008 Hradecké virologické dny XIII. celostátní konference virologů Ústav klinické mikrobiologie, virologický úsek FN HK, LF UK HK 6 19.-20.5.2008 konference
249/2008 Celostátní konference genetických laborantů a sester Krajská zdravotní,a.s.- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z 3 12.6.2008 konference
248/2008 Konference českých biochemiků Medesa s.r.o. Polička 6 28.-29.5.2008 konference
242/2008 29. Imunoanalytické dny Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, Sekce imunoanalytických metod,Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Sekce laboratorní Imunologie, Česká společnost klinické biochemie 9 11.-13.5.2008 konference
259/2008 Celoústavní odborná konference centrální laboratoře Centrální laboratoř Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 3 11.6.2008 konference
260/2008 Pitná voda 2008 Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice, Ministerstvo zemědělství ČR 9 2.- 5.6.2008 konference
261/2008 Sympozium FONS 2008 STAPRO s.r.o., Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP 6 15.- 16.9.2008 konference
280/2008 Automatická spektrometrie 2 THETA ASE s.r.o. 9 2.-6.6.2008 konference
279/2008 XXVI.mezikrajské setkání biochemiků Jihočeského Královehradeckého a Pardubického regionu Nemocnice Tábor, a.s. 9 18.-20.6.2008 konference
278/2008 Laboratorní medicína Žermanice LABOREX, s.r.o. Ostrava 6 9.-10.6.2008 konference
276/2008 Odborný seminář pro vedoucí tbc laboratoří ZÚ Ostrava 3 28.5.2008 konference
274/2008 Celostátní pracovní konference ČAS sekce zdravotních laborantů 3 2.6.2008 konference
273/2008 Detekce kardiovaskulárních hyperlipoproteinémií ÚKBP UK 2LF a FN Motol 3 5.6.2008 konference
272/2008 Celodenní seminář Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 3 3.6.2008 konference
271/2008 XII. ČASOMIL odborný meeting imunologických laboratoří Dynex Laboratories, s.r.o. 6 28.- 29.5.2008 konference
262/2008 Pracovní konference uživatelů FREELITE IMMUNOTECH a.s. Praha 6 13.- 14.5.2008 konference
241/2008 44. BIOLAB Brno Česká společnost klinické biochemie, FN Brno, LF Masarykovy univerzity Brno 9 1.-3.6.2008 konference
240/2008 Vitamins 2008 - Nutrition and Diagnostics RADANAL s.r.o. Pardubice, Společnost pro výživu Praha, Universita Tomáše Bati ve Zlíně 9 9.-11.9.2008 konference
213/2008 Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících CEVAP Praha 6 10.-11.3.2008 konference
212/2008 Konference DNA analýza V ÚKBLD a 1.LF UK v Praze, Immunotech a.s. a Sigma-Aldrich s.r.o 6 4.- 5.6.2008 konference
210/2008 XIV.Pařízkovy dny na téma Akutní stavy spojené s hemostázou a trombózou Onkologické centrum J.G.Mendela v Novém Jičíně 6 10.-11.4.2008 konference
208/2008 Pracovní den biochemiků duben 2008 AXIS – CZ Hradec Králové 3 15.4.2008 konference
207/2008 Nefrologická laboratorní vyšetření ČSKB ČLS JEP, OKB FN Olomouc, OS ČLK v Olomouci Edukační divize SEKK, spol. s r.o. 3 14.5.2008 konference
206/2008 Laboratorní diagnostika vybraných infekčních chorob OKB FN Olomouc a OS ČLK v Olomouci 3 22.4.2008 konference
202/2008 XXIII.Pracovní konference firmy Medisco Praha s.r.o. Medisco Praha s.r.o. 6 3.- 4.4.2008 konference
201/2008 Cyanobakterie 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Brno, SZÚ Praha, Česká limnologická společnost, Společnost ASIO, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 6 2.- 3.4.2008 konference
200/2008 Pracovní dny Roche 2008 Roche s.r.o.divize diagnostika, OKBH FN 6 17.- 18.4.2008 konference
214/2008 Prevence kouření dospívajících CEVAP Praha 3 17.3.2008 konference
215/2008 Výchova charakteru jako esence výchovy CEVAP Praha 6 14.-15.4.2008 konference
216/2008 Příprava na manželství a rodičovství CEVAP Praha 6 21.-22.4.2008 konference
237/2008 Setkání uživatelů diagnostiky firmy ABBOTT Firma ABBOTT Laboratories, s.r.o., Diagnostic Division Praha 3 24.4.2008 konference
235/2008 Clostridium difficile , klinika, epidemiologie, možnosti typizace Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 3 6.5.2008 konference
233/2008 Mezikrajský seminář epidemiologů KHS se sídlem v Liberci, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 9 3.-5.6.2008 konference
232/2008 Laboratorní diagnostika chlamidiových infekcí Dynex Laboratories, s.r.o 3 29.4.2008 konference
228/2008 Pracovní konference Beckman Coulter OKB Nemocnice Znojmo, Immunotech a.s. Praha 6 6.-8.4..2008 konference
225/2008 Vše o inzulínech Šumperská nemocnice a.s. 3 22.4.2008 konference
221/2008 III.Moravsko-slezské symposium na téma Kožní nádory a psychodermatologie Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, Onkologické centrum J:G: Mendela 3 25.4.2008 konference
218/2008 Odborná konference POCT a monitorování glykémie ÚKBP UK 2LF a FN Motol Praha 3 21.4.2008 konference
217/2008 XXV.kongres českých a slovenských imunologů Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP a Česká imunologická společnost a Slovenská spoločnosť alergológie a klinickém imunológie a Slovenská imunologická spoločnosť 9 29.10.- 1.11.2008 konference
199/2008 VII.Hradecký den cytogenetiky a molekulární genetiky FN Hradec Králové 3 1.4.2008 konference
© 2006 - 2018 KVVOPZ